VIZIUNEA GRĂDINIŢEI

Grădinița cu program prelungit Children Care Center este o unitate de învăţământ particular autorizată de Ministerul Educației Naționale, care promovează un învăţământ preşcolar la nivel european: curriculum diferenţiat, care acordă şanse egale tuturor copiilor, un mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, ale părinţilor, respectându-se atât autonomia individuală, cât şi cea instituţională. De asemenea, promovăm dezvoltarea unor servicii educaţionale complementare oferite comunităţii.
Grădiniţa este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite copiilor şi comunităţii, unde relaţiile interpersonale sunt utilizate priceput şi principial pentru a facilita autocunoaşterea, acceptarea emoţională şi maturizarea (dezvoltarea optimă a resurselor personale) în direcţia formării unor personalităţi armonioase, creative, ataşate valorilor naţionale şi universale.
Viziunea unităţii derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii încă de la vârsta preşcolară, vizând următoarele aspecte:

 • dezvoltarea individuală a copiilor
 • crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ
 • asigurarea experienţei individuale de învăţare
 • garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară şi socială
 • accentuarea participării familiei în procesul de educaţie al copiilor;

Este ușor să înveți a merge, important este încotro te îndrepți.
Noi călăuzim copiii spre reușită și împlinire, pentru că ei ne reprezintă.
Grădinița Children Care Center – Calea către succes!

MISIUNEA GRĂDINIŢEI

Grădinița cu program prelungit Children Care Center se dorește a fi o instituţie de educaţie, care oferă sprijin educativ pentru copii şi părinţi. Ea va fi terenul unor relaţii educative în care fiecare beneficiar, părinte, copil, profesor, are de învăţat şi trebuie să se simtă valorificat şi important. Misiunea grădiniței este de socializare a copiilor preşcolari în vederea integrării şi adaptării cu succes, în activitatea şcolară şi în societate. Întreg personalul, prin interacţiunea cu mediul social, cultural şi economic, va asigura dezvoltarea normală, armonioasă şi deplină a copilului preşcolar, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală, jocul.

 • Cadrele didactice contribuie la îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii, de a interacţiona cu mediul, de a-l cunoaşte şi stăpâni prin explorări, exerciţii, încercări, experimentări
 • Cadrele didactice sprijină copilul preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţii viitoare în şcoală, precum şi vieţii sale ulterioare în societate
  Întreg personalul sprijină crearea de condiţii pentru descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini de sine pozitive
 • Se are în vedere evoluţia specific individuală a fiecărui copil şi se oferă sprijin educaţional, dar şi uman, în fiecare etapă a dezvoltării sale
 • Procesul de învăţare este unul lejer, în care copilul învaţă o serie de lucruri noi, stabilindu-şi singur sau împreună cu profesoara atât subiectul învăţării cât şi limita
 • Directorul educațional răspunde şi asigură abordarea situaţiilor didactice de către cadrele didactice, în mod flexibil şi creativ, pentru evitarea rutinei şi acţionarea în direcţia transformării învăţământului bazat pe informaţie şi reproducerea ei într-un învăţământ global, integrat şi creative